General Electric


LANCERING VAN GE GARAGES IN EUROPA


INZICHT

Edelman Brussel heeft GE ondersteund bij de introductie van de baanbrekende GE Garages in Europa. De uitdaging: de belangstelling voor uitvindingen, innovatie en productie nieuw leven inblazen. Garages werd in 2012 opgestart in de Verenigde Staten als een groot uitstalraam voor industrie en innovatie, waarin spitstechnologie voor innovatieve productie aan de wereld wordt getoond. Een bezoek aan een GE Garage biedt jonge ontwerpers, ondernemers, studenten, politici en het publiek in het algemeen rechtstreeks toegang tot de technologieën van de toekomst, zoals 3D-printers, lasersnijders of CNC-freesmachines, en maakt ze warm voor de moderne productiepraktijken. Garages wil een hele generatie van ondernemers inspireren om creatief te denken. Daarnaast wil het initiatief politici aanmoedigen om de omgeving van open innovatie, waar GE voor staat, te ondersteunen.

IDEE

Edelman ging met GE en zijn partners aan de slag om in Brussel een Europese versie van Garages te lanceren. Het resultaat was een rijk gevuld en boeiend programma, waarin alle doelgroepen van GE aan bod kwamen.

3D-printen, lasersnijden en CNC-machines

De schoolkinderen, studenten, politici en andere bezoekers waren na de workshops over 3D-printen, lasersnijden en CNC-machines laaiend enthousiast over de nieuwe vaardigheden in de moderne productiemethoden. In het midden van de productievloer van Garages – en voor een talrijk publiek – debatteerden experts over de Europese innovatiecapaciteit, energie-uitdagingen en herindustrialisering. Edelman ondersteunde de organisatie van de bezoeken van journalisten, beleidsmakers van de Europese Unie en ondernemers, de beleidsbesprekingen, de gezinsdagen en de sociale evenementen na de dagactiviteiten. Samen met 11 partnerorganisaties zetten we alles op alles om van Garages een succes te maken. Naast de organisatie van diverse evenementen en de aanwakkering van de belangstelling van de voornaamste belanghebbenden van de Europese Unie voor het initiatief, verzorgden we ook de campagnes rond Garages in de pers en de sociale media.

IMPACT

GE Garages bood een leuke omgeving, waarin creatieve, geïnspireerde en gemotiveerde mensen elkaar konden ontmoeten en ideeën konden uitwisselen. De cijfers alleen al zeggen veel over het succes in Brussel: 2000 bezoekers, meer dan 300 studenten en 7 beleidsdelegaties. Naar aanleiding van de campagne in de sociale media steeg het aantal volgers van GE Europa op Twitter met 20%.

“GE Garages heeft de onderneming een stevig platform geboden om talrijke belanghebbenden in Brussel te benaderen”, zegt Hugh Gillanders, GE directeur Public Affairs voor Europa. “Edelman leverde een belangrijke bijdrage tot het algemene succes van het project. De onderneming creëerde goede kansen om belangrijke belanghebbenden te benaderen, gaf het initiatief via de sociale media meer zichtbaarheid en hielp het deelnemersaantal verhogen. Het bureau leverde sterk teamwerk en gaf blijk van een constante, hoge betrokkenheid.”

Please update your browser.

This website requires Chrome, Firefox, Safari or Internet Explorer 9+